JOSEP TORRÓ

josep_torro

Professor Titular d’Història Medieval

Universitat de València

Contacte: josep.torro@uv.es

 

Línies de Recerca

  • Organització de conquestes i processos colonitzadors a la Mediterrània medieval
  • El camperolat musulmà sota el domini feudal cristià
  • Arqueologia dels assentaments i els espais rurals medievals
  • Les condicions de la producció monetària a la Corona d’Aragó

Publicacions