ARTICLES (per tema)

palafanga

 
 
 
 


Dessecació de Marjals

puja

 


Hortes i espais hidràulics

puja

 


Disseny, control i gestió d’espais hidràulics

puja

 


Terrasses agrícoles

puja

 


Parcel·laris i colonització feudal

puja

 


Molins Hidràulics

 • Thomas Glick, Enric Guinot, Luis Pablo Martínez (eds), Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social, VaLència, Alfons el Magnànim, 2000.
 • Enric Guinot, «Molins andalusins i molins feudals: l’ordenació del sistema hidràulic baix-medieval del riu de la Sénia», Th. Glick et alii. (eds.) Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social, Valencia, 2000, 193-227.
 • Enric Guinot, «El riu de la Sénia: sistemes de reg i molins medievals», Acta Mediaevalia 23-24 (2002), 103-121.
 • Enric Guinot, «La política d’establiment i construcció de molins al regne de València durant el regnat de Jaume II», XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, vol. II, Valencia, 2005, 2.172-2.204.
 • Enric Guinot, «Aproximació als molins medievals de Castelló de la Plana», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXXI (2005), 389-404.
 • Enric Guinot, Sergi Selma, «La Acequia Real del Júcar y sus molinos (La Ribera, País Valenciano)», III Jornadas de Molinología (Cartagena, 2001), Murcia, Gobierno de la Región de Murcia, 2002, 320-338.
 • Ferran Esquilache, Ivan Martínez, «Les dificultats en l’aprofitament de les aigües del Xúquer. El molí, l’assut i la nora de Matada (segles XIII-XVI)», Estudis d’Història Agrària 22 (2012), 55-76.
 • Ramon Martí, Sergi Selma, «La huerta de la Madina de Subrub. (Segorbe, Castelló)», Boletín de Arqueología Medieval 9 (1995), 39-51.
 • Sergi Selma, Els molins d’aigua medievals al Sharq al-Andalus, Onda, 1993.
 • Sergi Selma, «De la construcció islàmica al casilici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià», Th. Glick et alii. (eds.) Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social, Valencia, Alfons el Magnànim, 2000, 101-161.
 • Sergi Selma, «Poblament i molins al districte islàmic de la Madina Al-Jazira Suqr (Alzira, la Ribera)», L’espai de l’aigua, Valencia, 2000, 89-106.
 • Sergi Selma, «La integración de los molinos en un sistema hidráulico: la alquería de Artana (Serra d’Espadà, Castelló)», I Coloquio Historia y Medio Físico. El agua en zonas áridas: arqueología e historia, Almeria, 2, 1989, 713-736.
 • Sergi Selma, «El molí hidràulic de farina i l’organització de l’espai rural andalusí. Dos exemples d’estudi arqueològic espacial a la Serra d’Espadà (Castelló)», Mélanges de la Casa de Velázquez XXVII (1991), 69-106.
 • Sergi Selma, «Notes sobre la formació d’uns primers monopolis feudals a la Vall d’Albaida», Alba, Ontinyent, 7 (1992), 35-38.
 • Sergi Selma, «Conquesta feudal i creació de monopolis de renda al País Valencià», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 69 (1993), 333-355.
 • Sergi Selma, «Molins i rodes: entorn d’una discussió desafortunada», Afers 15 (1993), 11-26.

puja

 


Pobles i Viles Noves

puja