Land Use and Management in Western Europe

land use and managementEl 18 i 19 de desembre del 2014 la Universitat de València serà l’amfitriona d’un col·loqui internacional sobre “Ús i Gestió del Sòl a l’Europa Occidental (segles XII-XV)”, la primera d’una sèrie de reunions entre els historiadors medievalistes de diverso països europeus interessats en la història rural. Aquesta sèrie té el seu origen en una reunió que va tenir lloc a València el gener de 2014 amb l’objectiu de compartir els resultats d’una investigació duta a terme en els últims anys per part de grups de diferents països d’Europa occidental, des del Regne Unit a Itàlia, dels Països Baixos i Bèlgica a França i Espanya, en el món rural de la Baixa Edat Mitjana, així com per desenvolupar una agenda comuna per als propers anys, que inclou com un aspecte destacat seminaris sobre temes especialitzats.

Enric Guinot i Josep Torró participen al col·loqui amb la comunicació: “From the Conquest Large Donations to Plot Fragmentation: Emphyteutic Exploitation and Market of Rents in Valencia (13th-14th Centuries)”.

Podeu veure més informació en la pàgina web del col·loqui.