Excavació de la Séquia d’Andarella (Horta de València)

Durant la primavera de 2021 va tindre lloc al barri de la Llum de la ciutat de València l’excavació arqueològica d’un fragment abandonat de la séquia d’Andarella, uns dels tres braços principals que formaven la Séquia de Mislata, que alhora és una de les vuit séquies principals que formen l’Horta de València.

L’excavació, planificada per Ferran Esquilache, membre de Landscapes of Conquest, estava dirigida per l’arqueòleg Víctor Algarra, i van participar també els arqueòlegs Paloma Berrocal i Bence Kovacs. Els treballs van estar finançats pel projecte de recerca “La gestió de l’herència agrària andalusina: modificacions y transformacions realitzades en escapis irrigats després de la conquesta cristiana en el regne de València, segles XIII-XVI (UJI-A2018-07)”, de la Universitat Jaume I de Castelló, i tenia com a finalitat principal datar l’origen de la séquia.

Finalment, les condicions de conservació del canal, amb una obra interna de formigó, no va permetre arribar a datar la primera fase del canal, però es va aconseguir estudiar l’estratigrafia de la séquia i els canvis produïts en l’amplada del canal al llarg dels segles.

Podeu veure un resum de l’excavació en aquest vídeo enregistrat durant els treballs, amb explicacions in situ dels resultats per part dels arqueòlegs.