LA CIVILITZACIÓ PERDUDA

civilitzacio_oerduda
JORNADA D’INTRODUCCIÓ A L’ARQUEOLOGIA D’AL-ANDALUS

Divendres 3 de maig de 2013

10:00 Presentació
10:30 La ciudad perdida de Bobastro. Hispanos, musulmanes y la revuelta de Ibn Hafsûn
Virgilio Martínez Enamorado (Escuela de Estudios Árabes de Granada – CSIC)
11:30 Documental: Bobastro e Ibn Hafsun (Arqueomanía) 10:31’
11:45 Pausa
12:00 “Como si fueran estrellas”. Los graneros fortificados en al-Andalus
Jorge Eiroa (Universidad de Murcia)
13:00 Documental: Le grenier de falaise d’Aoujgal (Aït Abdi, Haut Atlas, Maroc),
AGHARAS production, Jean-Paul Cheylan et Liliane Dumont 33:16’
13:45 Fi de sessió
16:30 Fugint de la conquesta. Arqueologia d’un refugi d’andalusins a la Serra d’Artà (Mallorca)
Helena Kirchner (Universitat Autònoma de Barcelona)
17:30 Documental: Els sistemes de reg d’Oman 15’
17:45 Pausa
18:00 Balansiya. Arqueologia de la València andalusina
Javier Martí (Museu d’Història de València)
19:00 Cloenda

ASSISTÈNCIA LLIURE

Organitza:

  • Departament d’Història Medieval

Patrocina:

  • Facultat de Geografia i Història (Vicedeganat de cultura i participació estudiantil)
  • Departament d’Història Medieval