KILIAN CUERDA

kilian_cuerda Doctorand al Departament d’Història Medieval de la UV

Màster de Patrimoni (200?)
Llicenciat en Història (200?)

 

Línies de Recerca

  • Arqueologia hidràulica
  • Organització social del paisatge andalusí

Publicacions recents

Tesi doctoral

  • Títol provisional: «Arqueologia del Paisatge i Patrimoni Cultural a la Serra Calderona. De les hortes andalusines a l’herència de la societat rural tradicional».
  • Director: Enric Guinot Rodríguez
  • Resum: En aquesta tesi doctoral enquadrada dins del doctorat en Patrimoni Cultural, orientada per la via de l’Arqueologia Medieval i del Paisatge, es planteja l’estudi dels paisatges d’origen andalusí a la Serra Calderona, a la seua vessant sud, en la zona de contacte amb les planes prèvies a l’horta de València. Es pren aquest observatori local des d’una perspectiva europea i mediterrània, enquadrat dins de les línies desenvolupades als estudis de Barceló, Guichard, Kirchner, Guinot, Malpica i altres, sobre la societat rural andalusina i la seua ordenació social dels espais. En aquest sentit, es pretén l’estudi i catalogació dels espais rurals d’origen andalusí, fonamentalment irrigats, però també de secà, en funció de l’estudi en la llarga durada de l’evolució dels paisatges medievals i, per tant, de les infraestructures productives de les societats medievals i l’ordenació social dels espais, valorant així la relació dels espais agraris amb la xarxa d’assentaments humans. Així parlaríem tant de la colonització tribal en època andalusina dels espais com de la situació generada arran de la conquesta feudal. També es planteja l’estudi orientat cap a la generació d’eines per a la salvaguarda i preservació d’aquest important patrimoni cultural, així com de la seua posada en valor com a recurs per al desenvolupament de la nostra societat des de valors de sostenibilitat i activació dels recursos culturals.