INICI

L’equip de Landscapes of Conquest té com a objectiu l’estudi de les transformacions dels ecosistemes cultivats produïdes a conseqüència dels processos de conquesta i colonització cristiana a la península ibèrica (al-Andalus) des del segle XII fins a l’època moderna, amb una atenció especial a la façana mediterrània i, particularment, al territori del regne medieval de València. Per a caracteritzar el canvi, proposem una anàlisi dels factors demogràfics, tecnològics i socials considerats en tres àmbits d’observació:

  1. la situació general anterior a la implantació cristiana
  2. les àrees d’assentament cristià
  3. les zones on roman població musulmana després de la conquesta

L’estratègia de la recerca se sustenta en la combinació de tres metodologies de treball. En primer lloc, la sistematització de les dades d’arxiu, d’una riquesa incomparable a l’àmbit de la Corona d’Aragó medieval. En segon, l’estudi de les formes del paisatge per a identificar procediments de partició de la terra i dinàmiques d’artigament, els trets de la creació i reorganització de xarxes hidràuliques, així com la naturalesa de les experiències tècniques aplicades. Finalment, la realització d’anàlisis de sòls i de mostres de matèria orgànica, destinades a incorporar informació ambiental rellevant i possibilitar una datació que permeta una reconstrucció més completa d’aquests ecosistemes agraris medievals.

El nom de l’equip s’inspira en el títol del llibre de Thomas F. Glick Paisajes de Conquista (versió modificada en castellà de From Muslim fortress to Christian castle).

 
 

El regne de València a l’edat mitjana

 

map_KV_14c