GALERIA

Elaboració de cales i presa de mostres per analitzar a la marjal de Peníscola
Juny de 2015. Per Josep Torró i Sabina Asins, amb la colaboració de Juan Sánchez Díaz (UV i CIDE)

 


 

Elaboració de cales i presa de mostres per analitzar a l’horta de Montcada-Benifaraig (València)
Gener de 2015. Per Enric Guinot i Ferran Esquilache, amb la col·laboració d’Arnald Puy

 


 

Extracció de mostres de sòl a la marjal de Peníscola, drenada en el segles XIII-XIV
Març de 2013. Per Josep Torro i Sabia Asins

 


 

Prospecció arqueològica a l’horta de Montcada i Benifaraig (Valencia)
Març-Juny de 2010. Per Enric Guinot i Ferran Esquilache

 


 

Excavació d’un partidor proporcional a l’horta de València: les llengües del Raig
2008. Per Sergi Selma