MEMBRES

josep torro

Josep Torró

Professor Titular

Universitat de València

Pàgina personal

enric guinot

Enric Guinot

Catedràtic d’Universitat

Universitat de València

Pàgina personal

ferranesquilache

Ferran Esquilache

Investigador contractat postdoctoral

Universitat de València / Universitat de Granada

Pàgina personal

sabina asins

Sabina Asins

Titulada Superior d’Investigació

Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE) – CSIC-UV-GV

sabina.asins@uv.es

antoni mas

Antoni Mas

Professor Contractat Doctor Interí

Universitat de les Illes Balears

antonimasiforners@gmail.com

sergi_selma

Sergi Selma

Professor Ajudant Doctor

Universitat Jaume I de Castelló

sselma@uji.es

Alexandre Mateu

Investigador predoctoral

Universitat de València

alexandre.mateu@uv.es

kilian cuerda

Kilian Cuerda

Doctorand

Universitat de València

kilian.cuerda@uv.es

robledillo

Miguel Ángel Robledillo

Investigador predoctoral

Universitat de València

miguel.robledillo@uv.es