BOOKS

trigoyvejasTrigo y ovejas
El impacto de las conquista en los paisajes andalusíes (siglos XI-XVI)
Josep Torró, Enric Guinot (eds.)
Valencia, 2018. xxx p.
Publicacions de la Universitat de València
ISBN: 978-84-xxxxx-xx-x

Los trabajos reunidos en esta obra estudian la formación de nuevos órdenes agrarios que acompañó a la colonización cristiana de los territorios ibéricos conquistados a al-Andalus, desde finales del siglo XI hasta los inicios de la Época Moderna. Las distintas contribuciones comprenden visiones tanto del reino de Castilla como de la Corona de Aragón.

See index here
Buy here

 


http://landscapesofconquest.org/wp-content/uploads/marquesado-noguera-214x300.jpgEl Marquesado de Noguera
Un señorío nobiliario en Petrer (Alicante)
Sabina Asins, Gabriel Segura, Miguel Ángel Guill and Mª Carmen Rico
Petrer, 2014. 238 p.
Petrer Council
ISBN: 978-84-95254-46-7

The study of the site of Noguera and the concession of the title of marquis of the same name has revealed interesting data; both shed light on the origin of that title of nobility, and to untie its granting of the attempt, by the counts of Elda, to control the springs of good water that supplied the village of Elda. The social prestige that implied the possession of titles of nobility -and the ease with which these were awarded at the end of the 17th century- are the key to understanding how a territory of such a small size led, in 1670, to the title of Marquis of Noguera. Its history is linked to that of the counts of Elda and their descendants: the Puñonrostro, the Centurión, Cervelló, the dukes of Fernán-Núñez and, finally, to the Duchess of Arco and her son, the current Marquis of Noguera. But also to the farmers and hermits that worked the land, as well as to the successive owners who acquired this property since the end of the 19th century until now. Finally, this study re-updates the knowledge of the springs that, at least for five hundred years, supplied drinking water to the Elda neighbors. Undoubtedly it is the social, economic and heritage value of the site of Noguera, not only for its springs and for its house, chapel and lands, but moreover, especially for its historical link to the holders of the county and to the inhabitants of Elda and Petrer.

 


hidraulica feudalHidráulica agraria y sociedad feudal
Prácticas, técnicas, espacios
Josep Torró and Enric Guinot (eds.)
Valencia, 2012. 286 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-8881-5

El estudio de las prácticas de hidráulica agraria desarrolladas durante la Edad Media ha mostrado que no nos hallamos ante fenómenos puramente «etnográficos» o soluciones universales sin valor histórico. En esta obra colectiva se ofrecen, por un lado, trabajos representativos de regiones donde se inicia la expansión agraria en el marco de la cristalización del sistema feudal (Cataluña Vieja, Languedoc, Borgoña) y, por otro, varios estudios sobre las transformaciones producidas en territorios conquistados durante los siglos XII (región de Teruel, valle del Segre), XIII (reino de Valencia) y finales del XV (reino de Granada). A través de todos ellos se examina la diversidad de medios geográficos (húmedos y áridos) donde se despliegan técnicas hidráulicas aplicadas al cultivo, los prados y la molinería.

See index here
Buy here

 


PetrerEl paisaje agrario aterrazado
Diálogo entre el hombre y el medio en Petrer (Alicante)
Sabina Asins Valis
Valencia, 2010. 418 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-7678-2

Estudio de la historia de usos del territorio de Petrer y la valorización de sus recursos naturales, agrícolas y culturales, acorde con los requerimientos de las actuales directrices de ordenación territorial. En este sentido, los objetivos de la Unión Europea se dirigen principalmente a definir una nueva política de cohesión territorial, social y económica. El análisis detallado de la dinámica del paisaje se convierte de este modo en una herramienta eficaz para la planificación estratégica de actuaciones en el municipio, que favorezcan la aplicación, entre otros, del Convenio Europeo del Paisaje, de la Ley del Suelo, de la Directiva Marco del Agua, de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Generalitat Valenciana.

See in Google Books
Buy here

 


MontcadaMoncada i l’Orde del Temple en el segle XIII
Una comunitat rural de l’Horta de València en temps de Jaume I
Enric Guinot and Ferran Esquilache
Valencia, 2010. 234 p.
Alfons el Magnànim Institution
ISBN: 978-84-782-2574-3

The Crown of Aragon expanded over the Sharq Al-Andalus in the thirteenth century in a general context of feudal expansion. This involved the colonization of new lands by lords and peasants and the city of Valencia and its hinterland were one of the major areas of Christian immigration from the North. In this sense, the study about the village of Montcada is a great chance to study the process of colonization in the urban periphery, thanks to the exceptional collection of scrolls kept in the archives of the Temple Order. The combination of archaeological and written documentation allows us to study in detail various matters, as the reconstruction of the Andalusian landscape at the time of the Christian conquest or the process of distribution of land made by the king in 1238 among the inhabitants of the Aragonese town of Calatayud. Later, in a second phase, these first settlers were replaced by Catalan ones when the Knights Templar had become lords of Montcada in 1246.

 


repartimentsRepartiments a la Corona d’Aragó
(segles XII-XIII)
Enric Guinot and Josep Torró (eds.)
Valencia, 2007. 276 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-6752-0

Els llibres de repartiment han estat un objecte privilegiat de la historiografia tradicional sobre les grans conquestes hispàniques. Si semblava que tot podia estar dit, els nous plantejaments de la historiografia uropea sobre l’expansió feudal dels segles XI al XIII han obligat en els darrers anys a una profunda revisió dels processos colonitzadors desenvolupats a les fronteres de la Cristiandat llatina. Aquest llibre aplega les contribucions presentades al Col•loqui sobre Repartiments a la Corona d’Aragó (segles XII i XIII) celebrat a València el 31 de gener del 2005. Els autors proposen una revisió general de la problemàtica a través d’una nova anàlisi de les experiències colonitzadores que van seguir a les conquestes de la Vall de l’Ebre, la regió de Tortosa, l’illa de Mallorca i el Regne de Valencia.

See in Google Books
Buy here

 


coloniaEl naixement d’una colònia (2nd edition)
Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276)
Josep Torró
Valencia, 2006 (1st edition 1999). 254 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-6458-1

Aquest llibre, Premi Ferran Soldevila (1997) en la seua versió original, situa la conquesta i la creació del regne de València en el context de l’expansió -predadora i migratòria- del sistema feudal europeu i de la lògica que l’animava, alhora que descriu la resistència del camperolat andalusí i la integració dels supervivents en el nou ordre colonial. L’anàlisi del domini catalanoaragonès a la frontera valenciana del segle XIII mostra, així, l’inici dels trets decisius del colonialisme europeu modern. Ara, s’edita la segona edició. “On ne peut que conseiller la lecture de cet ouvrage intelligent qui n’hésite pas à remettre en question bien des idees reçues. II a force d’une demonstration: dans un projet coherent, il articule magistralement les différents acteurs, les divers phénomènes et les diversités régionales en un tout astucieux et séduisant”. Pascal Burési, Bulletin Critique des Annales Islamologiques (2001). “Allò que Torró mostra al seu llibre és el fet que les «plantilles» que alguns historiadors anteriors havien utilitzat com a marcs analítics han demostrat ser febles o incompletes, si no errònies… Torró dirigeix la nostra atenció vers una visió nova i més realista de la societat feudal del regne de València medieval”. Thomas F. Glick, Afers (2000). “Un llibre intel•ligent i ambiciós, que proposa hipòtesis sòlides i suggeridores a partir de les quals és possible repensar en nous termes, des de l’Edat Mitjana, el procés d’expansió occidental… L’obra mereix de ser llegida. I hauria de servir de punt de partida per a un debat certament fecund”. Pierre Guichard, L’Espill (1999). “How thoroughly and how rapidly James’s own experiment in building a society was blown off course needs the closer scrutiny which Torró gives it… This clear and concise account makes a good case for seeing the later years of the Conqueror’s reign as the decisive starting-point of Valencian identity”. Peter Rycraft, Euglish Historical Review (2004). “L’obra de Torró destaca per la seva originalitat de plantejaments i metodologia… Es tracta de reinterpretar un dels problemes més importants de les ciències socials… i no pas crear un higiènic passat on les seqüències cronològiques entre ètnies, llengües i religions ho expliquen tot”. Ricard Soto, Recerques (2001).

See in Google Books
Buy here

 


s.Selma-Alto PalanciaEl Alto Palancia en época islámica
Sergi Selma Castell
Segorbe (Valencia), 2005. 200 p.
Segorbe Council
ISBN: 84-934375-1-4


molins_hidraulics_valMolins hidràulics valencians
Tecnologia, història i context social
Thomas Glick, Enric Guinot and Luis P. Martínez (eds.)
Valencia, 2000. xxx p.
Alfons el Magnànim Institution
ISBN: 84-7822-321-5

El llibre és un compendi de coneixements sobre la història de la molinologia, sobre la importància de l’aprofitament de l’aigua en la cultura musulmana i en la cristiana, amb diferències importants sobre el tema de la propietat, l’ús i l’organització jurídica dels valencians al llarg dels segles. És al mateix temps una reivindicació dels paisatges agraris amenaçats per l’especulació urbanística contemporània. El llibre va acompanyat d’un gran nombre de plànols, mapes, croquis, esquemes i de fotografies, que donen encara més valor a un llibre ja de per si imprescindible i d’obligada lectura per les qüestions que planteja, especialment en la significació dels espais irrigats i l’organització de l’aprofitament de l’aigua establint unes diferències entre l’etapa musulmana i la feudal.

 


 

Publication of Historical Sources

documentacio soltaPergamins, processos i cartes reials
Documentació dispersa valenciana del segle XIII
Enric Guinot Rodriguez (ed.)
Valencia, 2010. 424 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-7742-0

La gran majoria de la documentació valenciana del segle XIII, com a tot arreu, va ser escrita en la llengua de les elits: el llatí. Tanmateix, l’ús de les llengües romàniques va anar introduint-se en els escrits, sobretot en l’administració municipal, en bona mesura per iniciativa del mateix Jaume I. En aquesta obra es transcriuen 185 documents escrits al regne de València en català entre els anys 1265 i 1399 i conservats en diversos arxius, entre els quals destaquen l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona i l’Arxiu Històric Nacional de Madrid. La majoria estan datats a la ciutat de València i destaquen també els redactats a les viles del nord, des de Castelló fins a Morella. Es tracta, doncs, d’una edició que no sols té un evident interès historiogràfic, sinó que aporta materials primerencs per a conèixer la història de la llengua a l’inici de la repoblació del nou regne.

See in Google Books
Buy here

 


justicia cocentaina 2Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina
(1294-1295)
Josep Torró (ed.)
Valencia, 2009. 420 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-7550-1

La Cocentaina de la fi del segle XIII era una vila mitjana, d’unes 200-300 llars cristianes, a les quals s’afegia la població musulmana de la moreria i de les nombroses alqueries del seu terme, que podien arribar, en conjunt, a dos centenars més de focs. Fou una vila reial, però ja a les darreries del segle passà a un personatge de l’alta noblesa com Roger de Llúria. El justícia, ofici clau en l’organització administrativa de la comunitat, generà una documentació que incloïa declaracions de testimonis i condemnes per plets referents normalment a deutes, així com obligacions que informen sobre la vida social i econòmica d’aquest nucli de colonització. Un interès addicional té la presència de diverses llengües, no sols el llatí i el català, sinó l’aragonès, de manera que aquests llibres permeten aproximar-se a una realitat lingüística més complexa del que podia suposar-se.

See in Google Books
Buy here

 


justicia cocentaina 1Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina
(1269, 1275-1278, 1288-1290)
Josep Torró (ed.)
Valencia, 2009. 596 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-7549-5

La Cocentaina de la fi del segle XIII era una vila mitjana, d’unes 200-300 llars cristianes, a les quals s’afegia la població musulmana de la moreria i de les nombroses alqueries del seu terme, que podien arribar, en conjunt, a dos centenars més de focs. Fou una vila reial, però ja a les darreries del segle passà a un personatge de l’alta noblesa com Roger de Llúria. El justícia, ofici clau en l’organització administrativa de la comunitat, generà una documentació que incloïa declaracions de testimonis i condemnes per plets referents normalment a deutes, així com obligacions que informen sobre la vida social i econòmica d’aquest nucli de colonització. Un interès addicional té la presència de diverses llengües, no sols el llatí i el català, sinó l’aragonès, de manera que aquests llibres permeten aproximar-se a una realitat lingüística més complexa del que podia suposar-se.

See in Google Books
Buy here

 


justicia valencia 1Llibre de la Cort del Justícia de València
(1280-1282)
Enric Guinot, M. Àngels Diéguez i Carmel Ferragud (eds.)
Valencia, 2008. 366 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-7280-7

Des de la creació del càrrec en 1245, el Justícia de València fou una institució clau del municipi, com a jutge ordinari civil i criminal en primera instància. Aquest oficial local hagué de dur uns registres sobre la seua activitat, uns llibres que recollien una documentació molt diversa, des de processos criminals amb declaracions de testimonis i sentències, fins a embargaments per deutes i vendes de penyores. La sèrie de llibres, que degué començar amb la creació del càrrec, només es conserva des de 1280, probablement per les pèrdues ocasionades per l’incendi de la l’arxiu de la ciutat en 1307. Aquest volum recull els documents compresos entre 1280-1282. Amb tot, els llibres corresponents al segle XIII constitueixen una font documental extraordinària, que permet acostar-se a la vida quotidiana i a la llengua de les primeres generacions de pobladors de la ciutat i dels seus voltants, provinents de Catalunya i d’Aragó.

See in Google Books
Buy here

 


establiments maestratEstabliments municipals del Maestrat, els Ports de Morella i Llucena
(segles XIV-XVIII)
Enric Guinot Rodriguez (ed.)
Valencia, 2006. 588 p.
University of Valencia Press (PUV)
ISBN: 978-84-370-7742-0

Edició de textos de procedència diversa sobre la normativa que regulava la vida quotidiana en les poblacions del nord del País Valencià en l’edat mitjana i l’edat moderna, alguns ja publicats, però amb l’interès afegit que els seus originals es troben actualment perduts. Al costat dels establiments pròpiament dits, s’hi inclouen alguns llibres dels mostassafs.

See in Google Books
Buy here

 


 

“Camins d’Aigua” Colection: The Valencia Hydraulic Heritage

camins

 

  1. Enric Guinot, Marc Ferri, Marc Ramírez, Ignasi Mangue, Javier Martí, Andreu Martínez, Vicent Sales, and Sergi Selma, La Real Acequia de Moncada, Valencia, Conselleria d’Agricultura- Generalitat Valenciana, 1999.
  2. Enric Guinot and Sergi Selma, La Acequia Real del Júcar, Valencia, Conselleria d’Agricultura- Generalitat Valenciana, 2000.
  3. Enric Guinot, Sergi Selma, Reis Lloria and Carles Rabassa, Las Acequias de la Plana de Castelló, Valencia, Conselleria d’Agricultura-Generalitat Valenciana, 2003.
  4. Enric Guinot and Sergi Selma, Las Acequias de Elche y Crevillente, Valencia, Conselleria d’Agricultura-Generalitat Valenciana, 2003.
  5. Enric Guinot and Sergi Selma, Els regs del Canal Xúquer-Turia, Valencia, Conselleria d’Agricultura-Generalitat Valenciana, 2006.
  6. Enric Guinot and Sergi Selma, Les séquies de l’Horta-nord de València: Mestalla, Rascanya i Tormos, Valencia, Conselleria d’Agricultura-Generalitat Valenciana, 2005.

 

Buy here